Musiikin vaikutus

Voiko musiikilla olla haittavaikutuksia?

Miltei kaikki ihmiset kuluttavat musiikkia tavalla tai toisella. On yleisesti hyväksytty, että makuasioista ei voi kiistellä, ja samalla ihmiset hyväksyvät, että joillakin ihmisillä voi olla erilainen maku kuin toisilla. Mutta voiko musiikilla olla lainkaan haitallisia vaikutuksia? Tämä tietenkin riippuu siitä, millaisissa olosuhteissa musiikkia kuunnellaan, ja minkälaista musiikkia. Kaikki musiikki ei suinkaan auta vireystilan nostamisessa ja energisyyden kohottamisessa, vaan surumielinen ja synkkä musiikki voi ahdistaa ja masentaa mieltä.

Musiikilla voidaan myös ohjailla ihmistä tavoilla, joita ihmiset eivät aina edes ymmärrä. Yökerhoissa soiva musiikki on usein tietyn rytmistä ja nopeaa. Kahviloissa taas soi täysin erilainen musiikki kuin yökerhoissa. Tämän tarkoituksena on myös vaikuttaa ihmisen primäärivietteihin, jotta esimerkiksi asiakas ostaisi enemmän juotavaa. Tämä on kohtalaisen järkeenkäypää ravintoloitsijan taholta, vaikkakaan ei aina asiakkaan. Kahvilassa tärkeää on, että tunnelma pysyy rauhallisena ja miellyttävänä.

Musiikki saattaa myös vahingoittaa kuuloa, jos kuulija ei ole varovainen ja kuuntelee musiikkia liian kovalla. Konsertteihin on usein järkevää varautua kuulosuojaimin. Kuulon vaurioituminen on erityisen suuri riski konserteissa ja festivaaleilla. Melusaaste on kasvanut joka vuosikymmenellä suuremmaksi, joka tekee ihmisistä usein rauhattomia.

Musiikista saakin usein enemmän irti, jos malttaa välillä olla myös sitä kuuntelematta. Myös luonnon äänistä kannattaa nauttia aika ajoin, jolloin niiden yhtäläisyydet korkeatasoisen musiikin kanssa on helppo huomata.

ashe