Musiikin vaikutus

Musiikki tuo ihmiset yhteen

Musiikilla on vaikutusta yksilöön itseensä, mutta myös suuri vaikutus globaalisti. Kautta historian musiikki on tuonut ihmisiä yhteen, ja synnyttänyt keskinäistä ymmärrystä ihmisten välille. Leiritulien ääressä musiikin soidessa on pystytty siirtämään eteenpäin perinteitä ja kertomaan tarinoita. Musiikkia onkin kautta historian soitettu ja kuunneltu yhdessä. Tämä on tärkeä osa musiikin historiaa, ja tärkeä tekijä musiikista nauttimisessa. Se on myös erittäin ajankohtaista tänä päivänä, koska nykyisin monet kuuntelevat musiikkia yksin. Musiikkifestivaalit ja konsertit tuovat ihmisiä yhteen tapahtumissa, joissa ihmiset pääsevät usein kuulemaan musiikkia myös muista maista.

Nykyisessä maailmassa, jossa vastakkainasettelu ja polarisaatio ovat yleistyneet, voi musiikilla olla oma roolinsa erimielisyyksien liennyttämisessä. Musiikki auttaa ymmärtämään myös toisia ihmisiä, ja musiikilla voidaan välittää sanomaa rauhasta ja ihmisten yhteenkuuluvuudesta. Musiikin historia tuntee lukuisia sankareita, jotka ovat valjastaneet musiikkinsa oman sanomansa levittämiseen.

Bob Marley oli Jamaikalla syntynyt reggae-artisti, joka kappaleissaan levitti rauhan ja rakkauden ilosanomaa. Hänestä tuli myös sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden ja kolmannen maailman ongelmien puolestapuhuja. Bob Marleyn universaali sanoma tavoittaa yhä tänäkin päivänä jatkuvasti uusia sukupolvia, jotka pystyvät yhtymään Marleyn musiikin sanomaan tasa-arvosta ja rauhasta. Musiikilla on usein pyritty vaikuttamaan myös suoraan asioihin, ja ajamaan positiivista kehitystä. Esimerkiksi rap-musiikissa oli sen alkuaikoina hyvin vahva sosiaalinen eetos, joka tosin syöpyi myöhemmin kaupallisten paineiden alla.

Kenties kuuluisimpia musikaalisia vapaustaistelijoita olivat Fela Kuti ja Victor Jara. Nigeriassa 1970-80-luvuilla vaikuttanut Fela Kuti oli afrobeat-legenda, joka käytännössä keksi oman musikaalisen genrensä. Hän lauloi toistuvasti korruptiosta, vallankäyttäjien väärinkäytöksistä, imperialismista ja naisen asemasta. Hänen jalot pyrkimyksensä johtivat jatkuviin ongelmiin esivallan kanssa, pidätyksiin ja kidutukseen. Fela Kuti nousi suurempaan tietoisuuteen maailmalla vasta 2000-luvun alussa. Tulenarkojen sanoitustensa johdosta Fela on edelleen suositumpi ja arvostetumpi maailmalla, kuin kotimaassaan Nigeriassa.

Viktor Jara on toinen mainitsemisen arvoinen esimerkki siitä, kuinka musiikilla voidaan liikuttaa massoja. Amerikkalaisen musiikin ristipaineessa hänen onnistui nostaa chileläisen kansanmusiikin asemaa omassa kotimaassaan 1960-70-luvuilla. Musiikillaan Jara pyrki taistelemaan epäoikeudenmukaisuutta ja epätasa-arvoa kohtaan. Samalla Jara pyrki vahvistamaan myös chileläistä kulttuuria ja perinteitä, hyödyntämällä vanhaa kansanmusiikkiperinnettä. Tuona aikana tämä tulkittiin poliittiseksi vaikuttamiseksi. Yhdysvallat promotoi tuolloin vahvasti omaa viihdeteollisuuttaan, joka oli yksi tapa vahvistaa Yhdysvaltojen hegemoniaa Latinalaisessa Amerikassa. Chilen vallankaappaus 11.9.1973 johti Viktor Jaran teloitukseen, ja hänen musiikkinsa kieltämiseen vuosikymmeniksi.

Kun musiikki on yhä enemmän viihteellisempää, on tärkeää ymmärtää kuinka valtava voima musiikilla on kansojen tietoisuuden kohottamisessa. Kantaa ottavien artistien tilalle syntyy aina uusien artistien polvi, joka jatkaa samaa sanomaa ihmisten yhteenkuuluvuudesta ja rauhan tärkeydestä.

ashe