Musiikki harrastuksena

Kuorolaulanta

Kaikkia ihmisiä ei kiinnosta soittaminen. Instrumentin opettelu on aikaa vievä prosessi, johon ei välttämättä löydy aikaa tai halua. Usein soittaminen vaatii myös erityisen tilan, sillä kerrostaloasunnoissa soitto häiritsee hyvin herkästi naapureita, jolloin riitaakin voi tulla hyvin nopeasti.

Onneksi voi helposti harrastaa myös laulua, josta kuorolaulanta on kaikkein mukavinta ja yhteisöllisintä. Kuoro on yleensä joko yksi- tai moniääninen, erilaisista kuorolaulajista muodostuva kokoonpano, jossa jokaiselle äänelle on varattu useampi laulaja. Kuorokokoonpano jakaantuu yleisesti neljään eri äänilajiin, jotka ovat sopraano, altto, tenori ja basso. Kuorot voivat laulaa sekä orkesterin säestäessä taustalla, tai ilman orkesteria.

Kuorolla on pitkät perinteet, joiden katsotaan alkaneen jo antiikin Kreikasta. Kun kirkon valta kasvoi, muuttui kuoron merkitys, eikä sillä enää ollut suhdetta esimerkiksi tanssiin. Voidaankin ajatella, että nykykuoron kehitys alkoi bysanttilaisesta ja gregoriaanisesta laulusta. Kun menneinä vuosisatoina kuorot olivat lähinnä joko mies- tai naiskuoroja, on nykyään suurin osa kuoroista sekakuoroja.

Kuoron koot vaihtelevat pienemmistä – niin kutsuista kamarikuoroista – jopa yli 100 laulajan käsittämiin suuriin kuoroihin. Kuoroa johtaa kuitenkin aina kaikissa tapauksissa kuoronjohtaja.

Kuoron taiteellisesta johdosta vastaa kuoronjohtaja. Suomessa kuoroilla oli tärkeä rooli myös kansallisuusaatteen heräämisen aikoihin, ja kuoroperinne onkin tästä syystä vahvasti perinteinen ja isänmaallinen. Suomessa on monia ammattikuoroja, kuten maamme kansallisoopperan kuoro. Ylioppilaskuoroilla ja opiskelijakuoroilla on Suomessa myös pitkät perinteet, mutta nämä lasketaan amatöörikuoroiksi.

Kuoroharrastus on erityisen suosittua eläkeläisten keskuudessa, ja lauluharrastuksen katsotaankin tukevan ikäihmisten sosiaalista elämää ja jaksamista erityisen paljon. Kuoroihin voi helposti liittyä, ja erityisesti seurakunnilla on monenlaisia kuoroja, jotka jatkuvasti etsivät uusia jäseniä. Myös lasten kuoroharrastus on edelleen erittäin suosittua.

Musiikilla on ilmiselvän positiivisia vaikutuksia lasten kehitykseen. Ehkäpä kuuluisin lapsikuoro on Cantores Minores, joka konsertoi jatkuvasti myös ulkomailla. Cantores Minoresiin on kuitenkin kohtalaisen kovat sisäänpääsyvaatimukset, mutta onneksi miltei jokaisella suuremmalla paikkakunnalla on oma lapsikuoronsa, ja usein myös kouluilla on omat kuoronsa. Internetistä löytyy paljon tietoa eri kuoroista, ja niihin kannattaa liittyä mikäli laulaminen kiinnostaa. Monella sololaulajalla kuorot ovat toimineet ponnahduslautana soolouralle.

ashe